News from Capel Y Graig
CAPEL EBENESER: Dydd Sul y 31ain o Fai, Gwasanaeth Ddinesig y Maer, Y Cyng.. Pauline Evans am 9.45yb. Yr Oedfa yng ngofal y Gweinidog Y Parch. Ddr. Wynford Thomas M.Th. CAPEL Y GRAIG: Dim Oedfa ar y Sul y 31ain o Fai. CAPEL BETHEL: Dydd ...
CAPEL EBENESER: Oedfa Gymun am 9.45yb ar ddydd Sul y 3ydd o Fai pan fydd y Gweinidog Y Parch. Ddr. Wynford Thomas M.Th. yn gwasanaethu. Capel Y Graig. Dydd Sul y 3ydd o Fai Oedfa am 5.00yh yng ngofal Y Parch Carl Williams. CAPEL BETHEL: ...
Photos from Capel Y Graig
Weather from Capel Y Graig
Thursday, 01 of January
0º C
Maximum: º C
Low: ° C
Humidity: %
Visibility: km
Zip Code from Capel Y Graig
LL57 2SJ
Capel Y Graig
LL57 2SQ
Capel Y Graig
Hotels
Premier Inn Bangor Premier Inn Bangor
Parc Menai, Menai Business Park
LL57 4FA Bangor
Anglesey Arms Hotel Anglesey Arms Hotel
Mona Road
LL59 5EA Menai Bridge
Tyn Rhos Country House Tyn Rhos Country House
Seion
LL55 3AE Llanddeiniolen